Department of Mechanical Engineering

Toppers - SPPU Examination

Academic Year 2019-20 Toppers

Class

Rank

Name Of Student

SGPA

SE

1

Ejajahamad Bashir Mulla

8.92

2

Aher Chetan Tatyasaheb

Sutar Mandar Milind

7.76

3

Angre Soham Harishchandra

7.64

TE

1

Bhosale Sanket Sambhaji

9.47

2

Patil Piyush Pratap

8.73

3

Thorat Vaibhav Anant

8.60

BE

1

Pimpale Abhijit Mukund

Sanket Sudam Zinjad

9.45

2

Sanket Ravindra Patil

9.27

3

Kartik Sambhaji Bhosale

9.23

Academic Year 2018-19 Toppers

Class

Rank

Name Of Student

SGPA

SE

1

Bhoale Sanket Sambhaji

9.50

2

Gunjal Shubham Uttam

8.66

3

Pharande Soudnya Prabhakar

8.16

TE

1

Jaiswal Yash Anilkumar

9.24

2

Rakhonde Amit Ganesh

9.13

3

Rane Shrikrushna Liladhar

9.09

BE

1

Dharpale Akshay Anant

9.90

2

Dangi Umesh Ramesh

9.50

3

Devkate Sachin Somnath

Ekatpure Mayuraj Yeshwant

9.45

Academic Year 2016-17 Toppers

S.E Mechanical

PATIL MANISH

75.20%

DEVKATE SACHIN

72.40%

TELANG SARVESH

72.20%


T.E Mechanical

DAL AKSHAY

78.33%

DAVE NIKHIL

78.07%

SHAH ARPIT

78%


B.E Mechanical

HRUSHIKESH PATIL

81.13%

HOWALE ABHISHEK

78.07%

Academic Year 2015-16 Toppers

S.E Mechanical

Lamkhade Hemant Balasaheb Dalvi Shubham Vijay Mohite Saurabh Sanjay
79.87 76.87 76.20
T.E Mechanical
Howale Abhishek Sadashiv Mache Kishor Rajendra Aarsiddh Sourabh R
76.33 76.27 75.27
B.E Mechanical
Rangam Sanket Balraj Bhutada Tejas Vishwanath Musale Govind Diwakar
81.73 76.67 75.47

 

Abhay Abhyankar K.

Pandit Shailesh B.

Pol Prasad C.

Awari Tushar J.

Hirave Sunil H.

8.00 7.46 7.36 7.42 7.12

All results are in SGPA

Top