Department of Mechanical Engineering

Toppers - SPPU Examination

Academic Year 2016-17 Toppers

S.E Mechanical

PATIL MANISH

75.20%

DEVKATE SACHIN

72.40%

TELANG SARVESH

72.20%


T.E Mechanical

DAL AKSHAY

78.33%

DAVE NIKHIL

78.07%

SHAH ARPIT

78%


B.E Mechanical

HRUSHIKESH PATIL

81.13%

HOWALE ABHISHEK

78.07%

Academic Year 2015-16 Toppers

S.E Mechanical

Lamkhade Hemant Balasaheb Dalvi Shubham Vijay Mohite Saurabh Sanjay
79.87 76.87 76.20
T.E Mechanical
Howale Abhishek Sadashiv Mache Kishor Rajendra Aarsiddh Sourabh R
76.33 76.27 75.27
B.E Mechanical
Rangam Sanket Balraj Bhutada Tejas Vishwanath Musale Govind Diwakar
81.73 76.67 75.47

 

Abhay Abhyankar K.

Pandit Shailesh B.

Pol Prasad C.

Awari Tushar J.

Hirave Sunil H.

8.00 7.46 7.36 7.42 7.12

All results are in SGPA

Top