Toppers

University Examination 2018-19

Toppers in year 2020-21

Second Year

KOKATE NIRANJAN
DALVE SWAPNIL 
ATHARV WAGHOLIKAR
PIYUSH JAIN
KHUSHI UDASI
9.89 9.82

9.73

Third Year

32 STUDENTS ARE FIRST TOPPERS
ALLEPALLY PRANAY
8 STUDENTS ARE THIRD TOPPERS
10
9.98
9.96

Final Year

AAKASH SHINDE
UDAYNATH PANDE 
ABHISHEK YADAV
GAURAV KUMAR
9.9
9.4
9.39

Toppers in year 2019-20

Second Year

ANSHULI KUMARI 
GUPTA ABHISHEK
RADHE SHYAM THAKUR
AUNDHKAR AAKASH
9.44 9.4

9.34

Third Year

KANDI SRIDHAR PANSE HRISHIKESH JOSHI SAKSHI
9.52
9.17
9.04

Final Year

KADAM KETAKI
KULKARNI SALIL
SANGALE DARSHAN
INGLE SAYALI
SALUNKHE PRANALI
THOPTE ADITI   
KARANJE YASH
TEMKAR SWARALI 
9.57
9.55
9.5

Toppers in year 2018-19

Second Year

DUMBRE PRANEETA G.   
UDAY NATH PANDEY  
PAWAR VIJAY P. 
9.14 9

8.92

Third Year

KARANJE YASH R. 
THOPTE ADITI A.  
DHARMADHIKARI CHINMAY V.  
8.96
8.8
8.67

Final Year

PATIL AJINKYA S.  
SHEWALE SHALAKA      
GAURAV PHOKMARE  
9.41
9.39
9.23

 

Toppers in year 2017-18

Second Year

KADAM KETAKI C.    
KARANJE YASH R.    
KULKARNI SALIL V.        
78 77.60

76.27

Third Year

KULKARNI MADHURA N.  
BIRAJDAR UDAYAN R.   
VAYACHAL VENKATESH N.
79.33 76.80 76.73

Final Year

KHANDALE SAMRUDDHI S.  
GHADAGE SNEHAL S.  
SONAWANE PUJA R.   
80.93 79.26 78.20

 

Toppers in year 2016-17

Second Year

BIRAJDAR UDAYAN R.  
PATIL AJINKYA S.   
VAYACHAL VENKATESH N.   
76.67 76.40 76.27

Third Year

KHANDALE SAMRUDDHI S.
GHADAGE SNEHAL S.
ANDHARE PRIYANKA P. 
78.60 74.07 73.47

Final Year

ALOK KUMAR RAI           
GANDHI ANKIT D.        
REVATI S. OMKAR   
80.53 80.40 79.73

 

Toppers in year 2015-16

Second Year

KHANDALE SAMRUDDHI  S.

AMIT SINGH           

TILEKAR MRUNAL

77.73 72.27 71.07

Third Year

GANDHI ANKIT 

GAURAV PREM KUMAR LAL

HARSHVARDHAN KADAM

76.20 75.20 73.33

Final Year

SHINDE VINAYAK      
MAGDUM ANKITA        
PAREKH SALONI            
77.73 77.27 77.20

KADAM KETAKI CHANDRAKAT

KULKARNI SALIL VINIT

SANGALE DARSHAN KISHOR

Top