Electronics & Telecommunication Engineering

Toppers

Academic Year 2020-21

SR.NO

CLASS

NAME OF THE STUDENT

SGPA/CGPA

1

TE

SANTRE  ANUSHKA  RAVINDRA

9.91

MARDIKAR  GANADHISH  NITIN

9.87

SHIPALKAR  ASHWIN  SUBHASH

9.80

2

BE

CHARANJIT  DHIMAN

8.86

VARUN  RATHOR

8.83

CHAUDHARI  SHWETA  PRADEEP

8.71

Academic Year 2019-20

SR.NO

CLASS

NAME OF THE STUDENT

SGPA/CGPA

1

SE

SUTAR  SURENDRA  SUBHASH

8.82

PATIL  PRAJWAL  BHARAT

8.34

KUMBHARKAR  REKHA  SANTOSH

8.26

2

TE

CHARANJIT  DHIMAN

8.96

VARUN  RATHOR

8.93

CHAUDHARI  SHWETA  PRADEEP

8.78

JOMIWALE  POOJA  TUKARAM

8.78

3

BE

KV MANISA

8.79

KHOT  SHRADDHA  DEEPAK

8.39

RANGAM  SUPRA  BALRAJ

8.25

Academic Year 2018-19

SR.NO

CLASS

NAME OF THE STUDENT

SGPA/CGPA

1

SE

HINGOLE  SHRIHARI  VITTHALRAO

8.32

VARUN  RATHOR

8.28

CHARANJIT  DHIMAN

8.24

2

TE

KV MANISA

8.83

KHOT  SHRADDHA  DEEPAK

8.41

RANGAM  SUPRA  BALRAJ

8.13

3

BE

KANISHK  KUMAR

9.00

RAJDHAN  APARNA  SANDESH

8.98

JOSHI  PRATIKSHA  SURESH

8.89

Academic Year 2017-18

SR.NO

CLASS

NAME OF THE STUDENT

SGPA/ Percentage

1

SE

KV MANISA

8.48

RANGAM  SUPRA  BALRAJ

7.96

KHOT  SHRADDHA  DEEPAK

7.94

2

TE

SAYYAD  FAIJAL  RAFIK

8.39

KANISHK  KUMAR

8.37

SURATWALA  ADITYA  KISHOR

8.11

3

BE

TEJASWI  PATIL

81.33

BENDARKAR  POOJA  UMESH

76.20

NAIKAR  PRIYANKA  KUMAR

75.80

Academic Year 2016-17

SE  E&TC

ADITYA  SURATWALA SAMIRAN KOSAMBE FAIJAL SAYYAD
SGPA 9.04 SGPA 9.02 SGPA  8.98

TE  E&TC

TEJASWI PATIL PRIYANKA  NAIKAR SHASHANK UPRETI

78.53 %

77.53 %

75.33 %

BE  E&TC

PRAJAKTA GHODAKE CHATALEE  BAJE GANESH SIRVI
79.33% 78.87% 75.27%

Academic Year 2015-16

 

SE  E&TC

TEJASWI PATIL PRIYANKA NAIKAR SOURABH KALE
78.3% 69% 66.7%
TE E&TC

PRAJAKTA GHODAKE GANESH SIRVI CHAITALEE BAJE
80.87% 75.20% 73.53%

BE  E&TC

DHANASHREE SHINDE POOJA PATTANSHETTI AMOL DATAR
81.47% 76.87% 76.13%

 

ME  E&TC (VLSI)   SEM - II

 

PRASIDDHI  KAIRNAR SAGAR KALE

SHRAPHALYA

NALAVADE

SHARYU PHULE

SHWETA  SARAF

SGPA 8.52 SGPA 8.36 SGPA 8.36 SGPA 7.88 SGPA 7.88

ME  E&TC (VLSI)   SEM -  I

PRASIDDHI KAIRNAR

SAGAR KALE SHRAPHALYA NALAVADE AKANKSHA AGRAWAL

SGPA 8.84

SGPA 8.68

SGPA 8.68

 

SGPA 8.52


Top