Accredited by NAAC with "A" Grade

Production Engineering

 

Results


 

r2

Academic Year

Number of students Appeared

Number of Distinction

2021-22

41

17

2020-21

51

37

2019-20

46

8

2018-19

53

8

2017-18

62

31

2016-17

71

24

 

 

r1

 

RANKERS IN PUNE UNIVERSITY

Sr No

Year

Name of Students

Class

University Rank

1

2021-22

Pritam Rajkumar Wattamwar

BE

1

2

Madhuri Sagar Shete

BE

2

3

Sawant Saurabh Ramesh

BE

3

4

Kanmahale Tanmay K.

TE

1

5

Chari Hrushikesh Anil

TE

2

6

Wanjari Sohail Gautam

TE

3

7

Dakhane Aryan Umesh

SE

1

8

Aakash Dilipkumar Gupta

SE

2

9

More Aditya Digambar

SE

3

10

2020-21

Khadkikar Nirbhay Ravindra

BE

1

11

Puranik Prarthana Anand

BE

1

12

Jog Ritvik Ashish

BE

2

13

Sawant Hrishikesh Anil

BE

3

14

Aniket Ganesh Shelar

TE

1

15

Madhura Sagar Shete

TE

2

16

Sayali Nitin Dhumane

TE

3

17

Kanmahale Tanmay K.

SE

1

18

Chari Hrushikesh Anil

SE

2

19

Wanjari Sohail Gautam

SE

3

20

2019-20

Rohit Prakash Pawar

BE

1

21

Deven Ravindra Gujar

BE

2

22

Rushikesh Sunil Malviya

BE

3

23

Shubham Sunil Bhapkar

TE

1

24

Prarthna Anand Puranik

TE

2

25

Pravin Subhash Bahekar

TE

3

26

Pritam Rajkumar Wattamwar

SE

1

27

Madhuri Sagar Shete

SE

2

28

Pratik Gore

SE

3

29

2018-19

Ritesh Bhan

BE

1

30

Rohit Mule

BE

2

31

Himanshu Patil

BE

3

32

Chavan Dhanashri Ravikant

BE

4

33

Rajmane Ojas Deepak

BE

5

34

Kanule Parasram Ankush

BE

6

35

Pawar Pratik Ramdas

BE

7

36

Gugaliya Yash Navinkumar

BE

8

37

More Hitesh Shyamkumar

BE

9

38

Pawar Shubham Balasaheb

BE

10

39

Rohit  Prakash Pawar

TE

1

40

Deven Ravindra Gujar

TE

2

41

Sujata Sudam Bhagat

TE

3

42

Malviya Rushikesh Sunil

TE

4

43

Choudhary Akshaykumar Bhooraram

TE

5

44

Borade Saiprasad Rajesh

TE

6

45

Pawar Vishakha Shankarrao

TE

7

46

Kothawade Akash Arun

TE

8

47

Dhope Sandesh Umaji

TE

9

48

Pitale Rahul Abhay

TE

10

49

Shubham Sunil Bhapkar

SE

1

50

Prarthna Anand Puranik

SE

2

51

Rohan Rajendra Pingale

SE

3

52

Sayali Ganesh Landge

SE

4

53

More Onkar Abhay

SE

5

54

Jog Ritvik Ashish

SE

6

55

Pravin Subhash Bahekar

SE

7

56

Deshmukh Samruddhi Rajesh

SE

8

57

Pavan Chandrakant Gurav

SE

9

58

More Shubham Nandkumar

SE

10

59

2017-18

Bangar Mayuri Ramrao

BE

1

60

Kokate Shital Ashok

BE

2

61

Chaudhari Ganesh Madhukar

BE

3

62

Kasar Anjali Chandrakant

BE

4

63

Jadhav Tushar Somnath

BE

5

64

Hirve Akash Gajanan

BE

6

65

Dalvi Om Subhash

BE

7

66

Pawar Pradnya Deepak

BE

8

67

Natekar Yateen Sanjeev

BE

9

68

Chintamani Divya Bharat

BE

10

69

Ritesh Bhan

TE

1

70

Dhanashree Chavan

TE

2

71

Rohit Mule

TE

3

72

Hitesh More

TE

4

73

Pratik Pawar

TE

4

74

Himanshu Patil

TE

5

75

Parasram Kanule

TE

6

76

Ojas Rajmane

TE

7

77

Chinmay Attarde

TE

8

78

Shubham Pawar

TE

9

79

Dhiraj Alai

TE

10

80

Rohit Pawar

SE

1

81

Rushikesh Sunil Malviya

SE

2

82

Rahul Raina

SE

3

83

Atulsing Pal

SE

4

84

Ashok Bade

SE

5

85

Deven Ravindra Gujar

SE

6

86

Harshvardhan Kadam

SE

7

87

Sandesh Dhope

SE

8

88

Khan Mohdsagar

SE

9

89

Sanket Bhandari

SE

10

90

2016-17

Patankar Chinmaymakrand

BE

1

91

Nair Surajkumar

BE

2

92

Patil Amol Sanjay

BE

4

93

Shital Kokate

TE

1

94

Natekar Yateen Sanjeev

TE

3

95

Bangar Mayuri Ramrao

TE

4

96

Ritesh Bhan

SE

1

97

Rohit Mule

SE

2


 

 

Top