Accredited by NAAC with "A" Grade

Production Engineering

Results


RANKERS IN PUNE UNIVERSITY

Year

Name of Candidate

% of marks

University

Rank

2014-15

Apte Ashish Vishwash

75.60

1

Bhatewara Saurabh S.

74.33

3

Howale Onkar S.

72.33

5

Atitkar Vipul Vidyutkumar

71.87

6

Gadkari Roshan R.

71.87

6

Patil Sanket Sampat

71.00

7

Patil Amey Sanjiv

69.27

10

2013-14

Gadale Rajesh B.

78.60

1

Agrahari Vijay A.

75.40

3

Naik Rushikesh R.

73.67

4

Jairange Nilesh

72.33

5

Kale Prajkta Ramesh

71.07

10

2012-13

Raje Suraj Shirish

75.67

1

Khachane Amol Sopan

73.80

2

Dhadiwal Chetan Vijay

73.47

4

Borate Pratik Prakash

72.47

5

2011-12

Mahajan Dinesh D.

73.73

4

Vinay Gunjal

73.47

5

Chetan Shimpi

72.00

7

Walvekar Amey P.

71.53

8

Usare Navnath N.

70.53

10

Table of Distinction holders

Year

Appeared

Distinction

2011-12

60

22

2012-13

71

22

2013-14

71

21

2014-15

65

12

2015-16

80

23

 

 

result

 

 

 

 

 

 

Top