Accredited by NAAC with "A+" Grade

Electronics & Telecommunication

 

Results

 

Result Analysis

 


Result graph

 

 

 

 

Class

Rank

2021-22

Name of the Student

SGPA

SE

1

DHANISHTA GOTMARE

9.23

2

PURI VISHAL RAJENDRA

9.07

3

KHALATE VINAY HANUMANT

9.05

TE

1

GANORKAR GAYATRI SANJAY

9.79

2

ABHINAV RAJ

9.69

 

3

BANSODE SACHIN JANARDHAN

9.67

RITHE ANUSHREE SANJAY

BE

1

CHAMATE SAKSHI SUNIL

9.7

2

DESHMUKH GAYATRI SANDEEP

9.64

3

PATLE ANUJ DIGAMBAR

9.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class

Rank

2016-17

2017-18

2018-19

Name of the Student

%Marks/

SGPA

Name of the Student

%Marks/

SGPA

Name of the Student

%Marks/

SGPA

SE

1

PALANDE SALONI ASHOK

 

9.70

 

VINAY LAXMAN MHASKAR

 

9.86

 

SONKESARIYA SUYASH HEMANT

9.72

 

 

2

AAFAZ ILAHI

9.42

REGE BHAIRAVI ASHOK

9.66

 

RASHINKAR TUSHAR RAVINDRA

 

9.66

 

SWARAJ KAWADE

3

WADE MRUNAL NITIN

9.26

 

SHETE ANUP SHIVAJI

9.64

RATHOD SUMIT ROHIDAS

9.44

TE

 

1

MULEY NIKITA SANJAY

 

78.93

 

PALANDE SALONI ASHOK

9.26

SHREYASH ANIL AGRAWAL

9.61

 

2

PAITHANKAR DEVASHREE RANJEEV

 

78.80

 

GODAGE KALYANI RAMDAS

9

 

SHENDGE SACHIN GANPAT

9.52

WADE MRUNAL NITIN

 

3

PATALBANSI SHIVANI VIJAY

 

77.53

 

LAKHANI ARZINA AZIZ

8.89

 

JADHAV GAURI RAVINDRA

9.28

MARANE ABHIJIT SAMBHAJI

BE

1

JOSHI PRATIK AVINASH

 

86.60

 

MULEY NIKITA SANJAY

81.20

DARADE SONAL ANIL

9.3

 

2

KAWADE MAYUR BALASAHEB

81.06

 

KARAN KHAR

 

81

PALANDE SALONI ASHOK

9.23

 

3

TAMBE PRAJAKTA SUNIL

 

80.60

 

PATEL SHIVANI OMPRAKASH

80.87

GUPTA DIVISHA MAHENDRA

9.09

LAKHANI ARZINA AZIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class

Rank

2019-20

2020-21

Name of the Student

SGPA

Name of the Student

SGPA

SE

1

CHINCHGHARE RUTUJA PURUSHOTTAM

9.38

ASIM ZAFAR

9.82

2

CHAVHAN KETAKI SANJAY

9.36

GANORKAR GAYATRI SANJAY

9.7

 

3

SURYAWANSHI SACHIN VINAYAK

9.34

ARNAB PURKAYSTHA

9.66

TE

1

SWARAJ KAWADE

9.67

KUMARI MANSI

10

PATLE ANUJ DIGAMBAR

SHAH PRAGAT PARAG

2

RATHOD SUMIT ROHIDAS

9.46

SHEEL ANUP TAPAN

9.98

TAYADE SHAANTANU MANGESH

3

MAGDUM SHIVARAJ SHASHIKANT

9.43

SADUL VAISHNAVI SANJAY

9.96

SHEETANSHU SINGH

 

VASAVE PIYUSHA ISHWAR

BE

1

SHIKHAR BAL

9.93

1

AJINKYA RAUT

10

DUPATANE POOJA SANJAY

KHANWE SUDESHNA JAGDISH

2

SHENDGE SACHIN GANPAT

9.8

MANE ABHISHEK DEVENDRA

NALLAWAR DIVYA RAVINDRA

PURANIK SWAPNIL ARUN

3

PHIRKE PIYUSHA NARENDRA

9.61

RASHIKA KANDPAL

S G PRATIK

 

 

SONKESARIYA SUYASH HEMANT

 

TAYADE SHAANTANU MANGESH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.E. May 2017

 

UNIVERSITY RANK

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

2

JOSHI PRATIK AVINASH

86.60

 

S.E. May 2017

UNIVERSITY RANK

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

06(E&TC)

Palande Saloni Ashok

9.7

 

S.E. (2015 Pattern) May 2018

University Rank

Name of the student

SGPA

02(All branches)

02( E&TC)

Vinay Laxman Mhaskar

9.86

09(E&TC)

Rege Bhairavi Ashok

9.66

10(E&TC)

Shete Anup Shivaji

9.64

S.E. (2015 Pattern) May 2019

University Rank

Name of the student

SGPA

07(All Branches)

03( E&TC)

Sonkesariya Suyash Hemant

9.72

10(All Branches)

05( E&TC)

Rashinkar Tushar Ravindra

9.66

10(All Branches)

05( E&TC)

Swaraj Kawade

9.66

T.E. (2015 Pattern) May 2019

University Rank

Name of the student

SGPA

08(E&TC)

Shreyash Anil Agrawal

9.61

 

 

 

Top