Accredited by NAAC with "A" Grade

Electronics & Telecommunication

Results


 

 

RESULT SE

Rankers

Rank

2013-14

2014-15

2015-16

Name

% Marks

Name

% Marks

Name

% Marks

1

Kaustubh Dave

83.6

JOSHI PRATIK

80.47

Karan Khar

83.2

2

Patil Nikita B

81.46

KHERDIKAR CHINMAYEE

78.67

Paithankar Devashree Ranjeev

82.67

3

Kulkarni Saprem

81.2

DASHAPUTRE AMEY

76.80

Rajendra Bagaria

80.73

 

Result TE

Rankers

Rank

2013-14

2014-15

2015-16

Name

% Marks

Name

% Marks

Name

% Marks

1

Nandihalli Aditi

74.2

KARISHMA SIRAJ SHAIKH

77.67

JOSHI PRATIK AVINASH

79.13

2

Kasar Namrata

72.46

KAUSTUBH CHANDRESH DAVE

77.13

GHODAKE SUJATA SHAHURAJ

77.2

3

Abhyankar Aneesh

72.33

PATIL NIKITA B

76.73

YADAV MILIND KANTILAL

76.67

3

Rajeev Kumar Singh

72.33

 

 

 

 

 

 

Result BE

 

Rankers

Rank

2013-14

2014-15

2015-16

Name

% Marks

Name

% Marks

Name

% Marks

1

Deshmukh Prajakta

81.13

RAJEEV KUMAR SINGH

76.8

KAUSTUBH CHANDRESH DAVE

81.73

2

Patil Sudarshan

77.20

UTTARWAR  NUPUR   PRAVIN

76.8

PATIL NIKITA B

81.53

3

Sawale Rishikesh

77.20

TENDULKAR MOHIT MILIND

74.66

SANKARADITHYAN GUNASEKHARAN

79.33

4

Deshmukh Abhilash

76.66

MURGE DHANASHREE NANDKUMAR

74.13

 

 

 

FINAL ENGG

 

University Rankers

Sr. No.

Year

Name of Student

Class

Rank

1

20013-14

Kaustubh Chandresh Dave

SE

6th

Nandihalli Aditi Balasaheb

TE

10th

Deshmukh Prajakta Avinash

BE

2nd

2

2014-15

Nil

3

2015-16

Not Declared By SPPU

 

Top