NAAC accredited.

Results and Toppers

SPPU Rankers

Academic Year Year Pattern & Branch Name of the Students Achieved Rank
2012-13 S E Mechanical SHINTRE PRIYANKA 6
2013-14 T E E&TC AJAY YADAV 6
2014-15 B E Electrical
THIGALE SUMIT 6
2015-16 B E Electrical BHOPATE ABHISHEK 3
2016-17 SE 2015 Mechanical PAWAR ANIKET PRABHAKAR 6
2017-18 FE 2015 MOJAD KAVERI BHAUSAHEB 1
2018-19 SE 2015 Electrical THER VISHAL SANTOSH 3

BE PERCENTAGE RESULT

A.Y Mechanical Electrical Computer ENTC IT
2021-22 92 88.24 96.75 100 100
2020-21 99 100 100 90 95.24
2019-20 98.56 98.65 100 100 91.30
2018-19 87.2 90.16 99.06 82.14 100
2017-18 77.91 91.3 90.8 96.29 84
2016-17 84.97 94.39 94.57 93.67 98.27

TOPPERS


BE COMPUTER TOPPERS

Academic Year Name of the Students CGPA / Percentage
2014-15 SHUSHIL KUMAR YADAV 73.60
2015-16 THAKAR DEEPALI VITTHAL 77.73
2016-17 PINATE POOJA VITHALRAO 80.67
2017-18 BORKAR UPENDRA KESHAV 79.87
2018-19 GANDHI GOUTAMI SHASHIKANT 9.36
2019-20 SINGH GAGANDEEP MANMOHAN 9.12
2020-21 MOJAD KAVERI BHAUSAHEB 9.73
2021-22 SWAMI SANGAMESHWAR BASWARAJ 9.66

 

BE MECHNICAL TOPPERS

Academic Year Name of the Students CGPA / Percentage
2014-15 SHINTRE PRIYANKA 75.93
2015-16 GAIKWAD PRADIP 79.47
2016-17 SUMIT PATIL 79.13
2017-18 SHAIKH SOHAIL ILAHI 78.80
2018-19 ANIKET PRABHAKAR PAWAR 9.07
2019-20 SALUNKHE RUSHIKESH SAMPAT 9.48
2020-21 BANGAR MAYUR BALASAHEB 9.95
2021-22 KALPESH KAILAS SALUNKHE 9.18

 

BE IT TOPPERS

Academic Year Name of the Students CGPA / Percentage
2014-15 APEKSHA NARESH AMBALA 79.07
2015-16 BHAGAT HARSHALKUMAR EKNATH 78.53
2016-17 RAHUL KUMAR 76.86
2017-18 DETHE KOMAL ARJUN 67.67
2018-19 PRIYADARSHI TANMAY PRANAY 8.7
2019-20 VYAS MANISH TEJSINGH 9.25
2020-21 GAOKAR SHUBHAM DIPAK 9.93
2021-22 MAHAJAN PRAFULLA SOPAN 9.56
BE ELECTRICAL TOPPERS

Academic Year Name of the Students CGPA / Percentage
2014-15 THIGALE SUMIT 78.67
2015-16 BHOPATE ABHISHEK 83.07
2016-17 PAWAR GOURI 83.40
2017-18 MORE SHUBHAM LIMBA 80.93
2018-19 SHAIKH IRFAN AFSAR 8.67
2019-20 WAVHAL SANKET BALASO 8.84
2020-21 THER VISHAL SANTOSH 9.32
2021-22 HASABE SWAPNIL DINKAR 9.36
BE ENTC TOPPERS

Academic Year Name of the Students CGPA / Percentage
2014-15 GHARE SIDDHI SUNIL 75.47
2015-16 PUPPAL AKSHAY SANJAY 76.73
2016-17 SAVAKARE JYOTI PANDIT 80.23
2017-18 MUKUL MADHAV 76.67
2018-19 KADAM SHANKAR GOVIND 8.21
2019-20 UMA SHANKAR BHAGAT 8.61
2020-21 KOLTE DIVYA SANDEEP 9.93
2021-22 DHIRAJ GATTHAWAR 8.2

 

FE TOPPERS

Academic Year Name of the Students CGPA / Percentage
2014-15 MAHARANA SANDEEP SANYASI 84.36
2015-16 PRIYADARSHI TANMAY PRANAY 9.50
2016-17 RISHIKESH VARMA 9.50
2017-18 MOJAD KAVERI BHAUSAHEB 10.00
2018-19 KAUR ISHMEET CHEEMA 8.98
2019-20 SHANYA 9.34
2020-21 PULKIT DADHEECH 9.8

 

Top