Department of Mechanical Engineering

Results

MSBTE Toppers

Sr. No.

Name

MSBTE Rank

Percentage

Year of Passing

1

Karandikar Nilesh Jayant

01

87.73

1996

2

Joshi Amol Dilip

03

82.69

1998

3

Ghatpande Puja Sudhakar

07

82.32

2003

4

Gulhane Mithil Vidyadhar

01

90.85

2005

5

Bankar Saurabh Abhay

01

89.00

2006

6

Pawar Abhishek Ganesh

01

92.60

2013

MSBTE - Summer 2021

Second Year Toppers

Sr. No.

Name of Student

Percentage

1

Chopade Nikhil Sanjay

94.50

2

Palekar Pratham Yogesh

94.25

3

Pasalkar Sarthak Ramdas

92.25

4

Sondkar Sahil Sandip

91.75

5

Deo Arya Vinayak

89.50

MSBTE - Summer 2021

Third Year Toppers

Sr. No.

Name of Student

Percentage

1

Dhotre Rakshita

95.08

2

Parag Tapadia

94.15

3

Thorat Yash Nandkumar

93.74

4

Shetty Nikhil Raghunath

93.49

5

Gholve Rushank Rajendra

93.44

Result

% of Passing

Class

2018-2019

2019-20

2020-21

TYME

91.30

100

100

 

MSBTE Toppers

Sr. No.

Name

MSBTE Rank

Percentage

Year of Passing

1

Karandikar Nilesh Jayant

01

87.73

1996

2

Joshi Amol Dilip

03

82.69

1998

3

Ghatpande Puja Sudhakar

07

82.32

2003

4

Gulhane Mithil Vidyadhar

01

90.85

2005

5

Bankar Saurabh Abhay

01

89.00

2006

6

Pawar Abhishek Ganesh

01

92.60

2013

MSBTE Winter 2019 Toppers' List

Second Year Toppers

Sr. No.

Name of the student

Percentage

1

Rakshita Dhotre

86.95

2

Thorat Yash Nandkumar

81.79

3

Bansode Rajendra Hanumant

79.23

4

Parag Tapadia

77.20

5

Shejwal Ravi Pralhad

75.00

Third Year Toppers

Sr. No.

Name of the student

Percentage

1

Gadakh Shriharsh Ashok

93.14

2

Deshpande Aryan Rahul

92.00

3

Atharva Khatavkar

90.67

4

Pawar Divya Vinod

90.19

5

Siddharth Dhanawade

89.24

MSBTE RESULT-Summer 2019

% of Passing

Class

2018-2019

TYME

92.78

 

 

Top