Department of Mechanical Engineering

Results

MSBTE Toppers

Sr. No.

Name

MSBTE Rank

Percentage

Year of Passing

1

Karandikar Nilesh Jayant

01

87.73

1996

2

Joshi Amol Dilip

03

82.69

1998

3

Ghatpande Puja Sudhakar

07

82.32

2003

4

Gulhane Mithil Vidyadhar

01

90.85

2005

5

Bankar Saurabh Abhay

01

89.00

2006

6

Pawar Abhishek Ganesh

01

92.60

2013

 

MSBTE - Summer 2022

Second Year Toppers

Sr. No.

Name of Student

Percentage

1

Varad Ghule

73.38

2

Wakode Parag Kisanrao

72.75

3

Yande Suyog Sushant

72.50

4

Shilukar Manas Hareshwar

71.13

5

Rathod Avirat Rajesh

69.75

MSBTE -Summer 2022

Third Year Toppers

Sr. No.

Name of Student

Percentage

1

Chopade Nikhil Sanjay

92.36

2

Sondkar Sahil Sandip

91.28

3

Palekar Pratham Yogesh

90.56

4

Pasalkar Sarthak Ramdas

90.26

5

Deo Arya Vinayak

89.85

 

Result

% of Passing

Class

2018-2019

2019-20

2020-21

TYME

91.30

100

100

 

MSBTE Toppers

Sr. No.

Name

MSBTE Rank

Percentage

Year of Passing

1

Karandikar Nilesh Jayant

01

87.73

1996

2

Joshi Amol Dilip

03

82.69

1998

3

Ghatpande Puja Sudhakar

07

82.32

2003

4

Gulhane Mithil Vidyadhar

01

90.85

2005

5

Bankar Saurabh Abhay

01

89.00

2006

6

Pawar Abhishek Ganesh

01

92.60

2013

MSBTE Winter 2019 Toppers' List

Second Year Toppers

Sr. No.

Name of the student

Percentage

1

Rakshita Dhotre

86.95

2

Thorat Yash Nandkumar

81.79

3

Bansode Rajendra Hanumant

79.23

4

Parag Tapadia

77.20

5

Shejwal Ravi Pralhad

75.00

Third Year Toppers

Sr. No.

Name of the student

Percentage

1

Gadakh Shriharsh Ashok

93.14

2

Deshpande Aryan Rahul

92.00

3

Atharva Khatavkar

90.67

4

Pawar Divya Vinod

90.19

5

Siddharth Dhanawade

89.24

MSBTE RESULT-Summer 2019

% of Passing

Class

2018-2019

TYME

92.78

 

 

Top