Sinhgad Technical Education Society's

SINHGAD INSTITUTE OF MANAGEMENT, VADGAON(BK), PUNE

Result Analysis

Overall Result Analysis
Topper List
MCA Final Year Toppers Batch:2021-2023 Academic Year 2022-2023[2020 pattern]

Rank

Name

CGPA↓

1

WAGH SAMRUDDHI PRAVIN

9.14

2

GAIKWAD KOMAL BALKRISHNA

9.04

3

YADAV SNEHA SURESH

8.98

4

VAGGA HRUSHIKESH PURUSHOTTAM

8.96

5

PALKAR MANASI DILIP

8.94

6

DAREKAR PRAJAKTA BAPU

8.93

7

MODAK AKASH SHANKAR

8.92

8

ANUP WAMANRAO DHORE

8.86

9

LONDHE PRACHI BHANUDAS

8.84

10

SHAH YASHASWI JITENDRA

8.81

MCA Final Year Toppers Batch 2020-22 Academic Year 2021-22 [2020 Pattern]

Rank

Name

CGPA↓

1

AHER ANKUSH SHARADRAO

9.510

2

PATIL DIPAK MADHAVRAO

9.410

3

AMRUTKAR AAKANKSHA NITIN

9.380

4

PUND SAGAR VILAS

9.300

5

GHATAGE SHRUTIKA SHEEV

9.290

JADHAV OMKAR GORAKHNATH

9.290

CHHAYA RANI

9.290

6

BOTHE GOKUL RAMKRISHNA

9.280

YATIN BAWA

9.280

7

SHRUTI SHIRADWADE

9.240

8

MOURYA RAVI KANHYALAL

9.230

9

DANOT KRISHNALI KISHOR

9.210

JADHAV DARSHAN SHAILESH

9.210

10

SHINDE NEHA SUDHIR

9.200

YASHWANT LALITKUMAR GEHLOT

9.200

MCA Final Year Toppers Batch 2019-22 Academic Year 2021-22 [2019 Pattern]

Rank

Name

CGPA↓

1

TENDULKAR BUNESHWAR MILIND

9.340

2

KOKANE GAYATRI VIJAY

9.320

3

MATE VIRAJ SANDIP

9.290

4

RANSING KOMAL PANDURANG

9.260

5

KALE VIMU RAM

9.250

6

MAHAMINE PRATIKSHA PRAMOD

9.190

7

AKRAM ANSARI

9.160

8

MAYURI JADHAV

9.110

9

BHAGAT AJINKYA ANIL

9.040

10

SINNARKAR KRISHNA BALASAHEB

9.030

MCA Final Year Toppers Batch:2018-2021 Academic Year 2020-2021[2019 pattern]

Rank

Name

CGPA↓

1

SHUBHANGI OSTWAL

9.38

2

JYOTI NAYAL

9.33

3

POOJA GAJANAN KSHIRSAGAR

9.21

4

DHAKAD PANKAJ KAILAS

9.06

5

BHINTADE RANJIT RAMDAS

9.03

6

MUKUL ANIL ANAND

8.99

7

KULKARNI KAUSTUBH VILAS

8.89

8

KATRALE ADARSHA NISHKALANK

8.87

9

DHANSHREE ARVIND UDAPURE

8.85

10

JAISWAL NANDLAL SHYAMLAL

8.83

MCA Final Year Toppers Batch:2017-2020 Academic Year 2019-2020[2019 pattern]

Rank

Name

Percentage

1

SONALI DHIMAN

81.4

2

ANUJA VISHNU PATIL

77.78

3

MRUNAL VINOD GHOLAP

77.28

4

AARTI KHEMCHAND BAJAJ

76.4

5

TEJASWINI KANTILAL JOGAD

76.4

6

NISHA TELSANG

75.48

7

GUDOO GUPTA

75.45

8

NAMRATA SHASHIKANT KULKARNI

75.1

9

KADAMBARI SANJAY SHINGAVI

74.8

10

SURAKSHA SHETTY

74.5

Top