Department of Information Technology

RESULT ANALYSIS

result Graph

 

 

CLASS Academic Year No. of Students Appeared Distinction First Class Hsec. Class Sec. Class Pass Class All Clear
SE 2019-20 126 61 2 1 0 0 50.70%
SE 2018-19 128 42 28 10 4 5 69.53%
SE 2017-18 122 38 23 8 0 0 56.56%
TE 2019-20 133 86 17 0 0 0 77.40%
TE 2018-19 142 65 40 15 1 1 85.91
TE 2017-18 140 47 34 13 0 0 67.14%
BE 2019-20 153 153 0 0 0 0 100.00%
BE 2018-19 140 132 7 0 0 0 99.20%
BE 2017-18 134 118 10 2 0 1 97.01%

 

 

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY (SPPU) RANKERS
Sr. No. Year Name of the Student Year & Branch University Rank
1 2003-04 Naigaonkar Meghana Sudeep T.E. I.T 1
2 2004-05 Naigaonkar Meghana Sudeep B.E. I.T 1
3 2005-06 Rai Raunak B.E. I.T 3
4 2005-06 Patil Ulka Dilip T.E. I.T 6
5 2005-06 Abhange Aruna Jaiprakash T.E. I.T 7
6 2005-06 Ashwini Kanawade B.E. I.T 10
7 2005-06 Pinaz Sharma B.E. I.T 11
8 2006-07 Chhavi Sharma T.E. I.T 8
9 2007-08 Chavi Sharma B.E. I.T 5
10 2009-10 Chandak Sneha Sunil S.E. I.T 5
11 2009-10 More Arun Shivaji T.E. I.T 4
12 2010-11 Akancha Kumari Sinha S.E. I.T. 7
13 2010-11 Gavande Manasi Premanand T. E. I.T 1
14 2010-11 Chandak Sneha Sunil T. E. I.T 8
15 2010-11 Koul Karishma T. E. I.T 9
16 2010-11 Chaudhari Shrikant Haribhau B.E. I.T 5
17 2011-12 Gole Sayali Suhas S.E. I.T. 1
18 2011-12 Murgude Supriya Kishor T.E. I.T. 9
19 2011-12 Gavande Manasi Premanand B.E. I.T. 1
20 2012-13 Kul Kamal Dnyanadev S.E. I.T. 2 (All-9)
21 2012-13 Shaikh Shagupta Ajij T.E. I.T. 1 (All-6)
22 2012-13 Gole Sayali Suhas T.E. I.T. 9
23 2012-13 Rakhecha Saloni Sunil T.E. I.T. 9
24 2012-13 Murgude Supriya Kishor B.E. I.T. 1 (All-4)
25 2012-13 Pote Meenal Vasant B.E. I.T. 2 (All-10)
26 2012-13 Chaudhari Pallavi Gopal B.E. I.T. 5
27 2013-14 Mali Digvijay Dilip S.E. I.T. 1
28 2013-14 Shaikh Shagupta Ajij B.E. I.T. 2
29 2013-14 Dhamankar Chinmay Ashok B.E. I.T. 8
30 2014-15 Mali Digvijay Dilip T.E. I.T. 1
31 2014-15 Sapna Mattas T.E. I.T. 3
32 2015-16 Shreejeet Sahay F.E. I.T. 5
33 2015-16 Ratika Bhuwalka S.E. I.T. 1
34 2015-16 Anushna Dhar T.E. I.T. 5
35 2015-16 Jewalikar Sameer Sham T.E. I.T. 10
36 2015-16 Mali Digvijay Dilip B.E. I.T. 1 (All-1)
37 2015-16 Sapna Mattas B.E. I.T. 6
38 2016-17 Anushna Dhar B.E. I.T. 1
39 2016-17 Somya Anchalia T.E. I.T. 4
40 2016-17 Ratika Bhuwalka T.E. I.T. 7
41 2016-17 Shreejeet Sahay S.E. I.T. 3 (All-10)
42 2016-17 Sapna Suman Shukla S.E. I.T. 9
43 2017-18 Amrutkar Shivani Vijay B.E. I.T. 2
44 2017-18 Chindhe Tushar Bhimraj B.E. I.T. 7
45 2017-18 Mane Renuka Prashant F.E. I.T. 9
46 2019-20 Yenolge Vaishali Satishrao S.E. I.T. 10

 

 

Top