Smt. Kashibai Navale College of Engineering (SKNCOE) Vadgaon(Bk)

 

 

UNIT TEST-II MARKSHEET

ROLL
NO.

NAME OF THE STUDENT

M-I

CHEM

PHY

AS-I

BEE

BCEE

EG-I

Passing Marks

12

12

12

12

16

Out of Marks

30

15

15

30

30

30

40

1001

ANJAN SHUBHAM  DNVANOBA

21

AB

AB

AB

8

14

20

1002

AGRAWAL SUDIP

AB

7

12

19

AB

AB

16

1003

AHIRE NILESH BHAUSAHEB

12

7

0

7

13

12

21

1004

AMEYA DESHPANDE

24

11

11

22

18

23

21

1005

ANIKET ASHOK TERWADKAR

23

15

12

27

13

14

25

1006

ANIKET BALKRISHNA RUPANWAR

21

AB

AB

AB

17

16

AB

1007

BAGUL TEJAS RAJENDRA

21

5

5

10

6

12

35

1008

BANDEWAR ADITYA ANIL

25

6

5

11

13

20

20

1009

BEDGE SAYALI BACHARAM

30

4

15

19

20

24

26

1010

BHATTA ABHINAY MADHWARAJ

16

5

8

13

14

13

18

1011

BHUJBAL SWAPNIL ANNASAHEB

7

AB

AB

AB

14

13

19

1012

CHAUDHARI SANKET YASHWANT

10

4

10

14

12

19

28

1013

CHOUGULE SHREYANSH SHITAL

19

11

10

21

AB

22

17

1014

DESHPANDE SAHIL DHANESH

25

15

5

20

12

22

33

1015

SONTAKKE KUNAL

16

AB

AB

AB

AB

7

AB

1016

GAURAV KAMAL AGRAWAL

18

5

6

11

17

18

17

1017

GHANE MAYUR RAJENDRA

6

0

1

1

0

14

22

1018

GINO JAMES

22

14

13

27

12

17

38

1019

KARMARKAR NEERAJ SANJAY

28

15

12

27

20

25

20

1020

GANG ANAND PARASMAL

12

6

6

12

12

9

20

1021

KAUSTUBH SURENDRA DHORAJE

14

10

6

16

7

15

19

1022

KAWADE ABHISHEK MADAN

17

11

14

25

12

14

22

1023

KETAN KISHORRAO KHEKALE

18

11

9

20

15

16

11

1024

KHURAD AKSHAY PRABHAKAR

2

4

10

14

12

10

10

1025

 

 

 

 

 

AB

 

1026

KOKARE GARGEE RAJENDRA

9

5

6

11

12

10

13

1027

KOTKAR AKASH JAGDISH

21

14

8

22

12

20

20

1028

RASHID OMAR

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

1029

SURATKAR VIPIN  SHARAD

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

1030

LOHARKAR VAIDEHI S.

19

8

8

16

14

19

22

1031

KHADKE ANIKET

13

AB

AB

AB

15

14

AB

1032

KHADKE SANKET

5

AB

AB

AB

1

7

AB

1033

LOKHANDE MAYUR RAMCHANDRA

7

9

11

20

13

14

23

1034

RANDIVE NITISH PURUSHOTTAM

18

4

11

15

17

15

16

1035

MANE CHIRAG BALASAHEB

14

5

13

18

15

16

35

1036

MATE KIRAN SUDHIR

17

AB

AB

AB

12

8

AB

1037

NIRAJA C.GANPULE

22

14

6

20

18

21

23

1038

PANKAJ SANJAY JADHAV

17

5

8

13

12

21

29

1039

PARGE TEJAS AMAR

24

8

10

18

18

15

26

1040

PATAIT SANKET MAROTI

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

1041

PHULE SAHIL SHAILESH

2

5

4

9

2

16

27

1042

PRATIK KAMLAKAR MOTE

22

AB

AB

AB

14

18

AB

1043

KONTAMWAR PRATIK ANIL

16

11

7

18

16

19

29

1044

RAMCHANDRA SHARAD SHINDE

8

7

11

18

14

18

33

1045

SABLE KUNAL SANJEEV

22

8

9

17

12

16

24

1046

SENAPATI BILAYKUMAR HEMANT

25

11

11

22

19

21

28

1047

SHINDE SHANTANU RAMESH

20

11

12

23

12

12

28

1048

SONAWANE TUSHAR ARUN

14

5

6

11

6

7

12

1049

SUMIT SHARAD JETHWA

26

AB

AB

AB

15

16

17

1050

SURUCHI VIJAY BHURASE

30

14

12

26

17

12

23

1051

TAMBE NIKHILESH JYOTIBA

27

5

10

15

25

22

35

1052

TANVEE GOPALKRISHNA RATHI

30

12

10

22

17

24

33

1053

VIVEK S.THORAT

12

14

9

23

19

12

27

1054

WAGH RAVINDRA SAHEBRAO

17

4

7

11

15

21

35

1055

MEHAK BAKSHI

14

AB

AB

AB

12

21

AB

1056

DESHPANDE ADVAIT

24

10

4

14

15

15

12

1057

CHAVAN ADHIRAJ PRADEEP

20

11

6

17

12

14

20

1058

CHAVAN SANKET KEDARNATH

10

1

0

1

14

10

16

1059

PAWAR ANIKET

4

5

0

5

4

14

7

1060

PATIL VINAYA VIJAYSINH

9

5

12

17

16

16

28

1061

MANIKWAR AKSHAY BALAJI

15

5

4

9

14

14

21

1062

PATIL PRASANNA PRAKASH

29

13

10

23

14

20

33

1063

WADHAVANE SUNIL

0

AB

AB

AB

AB

10

AB

1064

VIMSE SURAJ

8

6

7

13

12

8

17

1065

JOSHI BHARGAV

12

6

7

13

12

18

16